Selecteer een pagina

Disclaimer

 

Op het gebruik van deze website www.ARCHITECTEN-PROJECTEN.com zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Deze website www.ARCHITECTEN-PROJECTEN.com alsmede het bijbehorende (digitale) magazine ARCHITECTENMAGAZINE.com en de alsmede de bijbehorende website www.ARCHITECTEN-MAGAZINE.com zijn producten van HARCOS MEDIA. HARCOS MEDIA, uitgever en medewerkers, verklaren dat bij het samenstellen van Deze website www.ARCHITECTEN-PROJECTEN.com alsmede het bijbehorende (digitale) magazine ARCHITECTENMAGAZINE.com en de alsmede de bijbehorende website www.ARCHITECTEN-MAGAZINE.com de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, evenwel kunnen HARCOS MEDIA, uitgever en medewerkers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. 

 

Gebruik van informatie

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

HARCOS MEDIA, uitgever en medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op bedoelde informatie, of die voortvloeit uit het gebruik van informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen HARCOS MEDIA en de gebruiker van de website bestaan.

 

E-mail

HARCOS MEDIA garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliger per e-mail met HARCOS MEDIA te corresponderen accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website www.ARCHITECTEN-PROJECTEN.com alsmede het bijbehorende (digitale) magazine ARCHITECTENMAGAZINE.com en de alsmede de bijbehorende website www.ARCHITECTEN-MAGAZINE.com kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden. HARCOS MEDIA heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbare inhoud daarvan. HARCOS MEDIA aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van HARCOS MEDIA zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke maner dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat HARCOS MEDIA daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

Copyright © 2019-2020 – HARCOS MEDIA – https://www.ARCHITECTEN-PROJECTEN.com as well as ARCHITECTENMAGAZINE.com and www.ARCHITECTEN-MAGAZINE.com – are wholly owned subsidiaries of HARCOS MEDIA. All rights and disclaimers not particularly described are reserved.