Selecteer een pagina

ONZE SPELREGELS:

Op ARCHITECTEN-PROJECTEN.com kunt u Gratis en Ongelimiteerd al uw Projecten uploaden !

U kunt bij uw Projecten alle Foto’s en Video’s plaatsen. De link van de Video dient u te plaatsen bovenin of onderin het tekstveld. Wij accepteren alleen YouTube Video’s.

Concurrentievervalsende teksten, beweringen en/of afbeeldingen, zijn vanzelfsprekend niet toegestaan en zullen bij constatering leiden tot verwijdering. Eventuele hieruit voortvloeiende aanspraken tot aansprakelijkheid en/of het mogelijk vergoeden van enige schade, ook financieel, e.e.a. in de ruimste zin, zijn volledig voor rekening en risico van desbetreffende accounthouder, welke deze concurrentievervalsende teksten, beweringen en/of afbeeldingen, op deze website heeft geupload. Harcos Media zal hiervoor nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden. Door gebruik te maken van deze website gaat u als accounthouder, hier automatisch mee akkoord.

Wij mogen, zonder opgaaf van redenen, op ieder gewenst moment uw account onzichtbaar maken, zonder tot enige vorm van aansprakelijkheid en/of schadevergoeding gehouden te zijn. Door gebruik te maken van deze website gaat u hier automatisch mee akkoord.

Veel Succes !
Team ARCHITECTEN-PROJECTEN.com